وب آموز

نقض داده در سِروِرهای شرکت گردشگری «رابرتس هاوایی»

نقض داده در سِروِرهای شرکت گردشگری «رابرتس هاوایی»
@webamoozir
شرکت گردشگری رابرتس هاوایی به مشتریانش دربارۀ رخ دادن نقص دادهای هشدار داده است که بر مشتریان برخوردار از خدمت های وبگاه یادشده تأثیر خواهد نهاد. نقص داده در بازۀ سال های ۲۰۱۵ و ۲۱۰۶ میلادی رخ داده بوده است که زمانی بس طولانی است. هم اینک، شماری از حساب های کاربریِ تأثیرپذیرفته ناپیدا گشتهاند. شرکت یادشده، خدمت های گردشگریاش را همراه و همزمان با کار اتوبوس های مدرسه، نشست و برخاست در فرودگاه ها و روشهای ترابری گوناگون دیگر انجام می دهد. آنچه در این میان با مخاطره روبروست، نام، نشانی، رایانشانی، شماره تماس، شماره کارت اعتباری و زمان پایان اعتبار و کد امنیتی این کارت ها است. شرکت یادشده آنگاه که تنی چند از کاربرانش سخن از کلاهبرداری و فریبکاری در/با کارتهای اعتباریشان گفتند و پس از بررسی کارشناسان، روشن شد که کلاهبرداریها اندکی پس از خرید کاربران از وبگاه شرکت رخ دادهاند و بدینگونه روشن شد که مهاجمان با به کارگیری کُدی ویرانگر، به سِروِرهای شرکت رخنه کردهاند و به آنها دست یافتهاند و اطلاعات کارتهای اعتباری کاربران را – همزمان با انجام فرآیند خرید رونویسی میکردهاند. اینک، شرکت میگوید که رخنه را برطرف کرده است و بدافزاری را که روی سِروِر شرکت نصب شده بود، نابود کرده، پاک کردهاند و همزمان، همۀ صفحههای آسیبدیده را نیز از حالت برخطّ بیرون بردهاند. پس از آن، شرکت رابرتس هاوایی مرکز پاسخگویی و صفحههایی در شبکه راه انداخته است تا بیدرنگ به پرسشهای کاربران پاسخ دهد.

منبع: http://securityaffairs.co.

لینک کوتاه : https://www.webamooz.com /?p=14397

محمد جرجندی

کارشناس جرائم سایبری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا