حجم گسترده فیشینگ کارت های بانکی ، مراقب باشید.

بر اساس رصد ما توسط گزارش مردمی، بر روی سایت های فیشینگ درگاه بانکی، نشان از افزایش بی سابقه این نوع کلاهرداری دارد.
اینجا ببنید :
https://telescam.info/home/فیشینگ/
https://t.me/AntiPhisher

مراقب باشید و اطلاعات کارت بانکی خود را در هیچ سایتی وارد نکنید.

خروج از نسخه موبایل