بررسی بخشی از فعالیتهای سجاد خواجه علیجانی

قبلا موضوع سجاد خواجه علیجانی و اینکه به سایت های قمار درگاه میداده و تبلیغشون رو میکرده رو اینجا توضیح دادم
اول شرکت های قانونی این فرد و تیمش رو بررسی میکنیم:

شرکت گلپا تجارت جهانی ایرانیان 14006841764 ثبت شده در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۶

اعضاء:
سجاد خواجه علیجانی 0011600101
رضا خواجه علیجانی 1219317543

تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۷ الهام جبلی 0020036515 و شهناز اعظمی 1219345369 به جمع شرکای شرکت افزوده شدند.
در همون تاریخ یعنی ۲۹/۷/۱۳۹۷ سجاد خواجه علیجانی و رضا خواجه علیجانی از شرکت خارج و ترکیب شرکت اینگونه شد:
شهناز اعظمی 1219345369
الهام جبلی 0020036515

در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ سه نفر جدید به اعضای این شرکت افزوده شدند و آخرین ترکیب شرکت به قرار زیر است:

شهناز اعظمی 1219345369
الهام جبلی 0020036515  (همسر سجاد خواجه علیجانی)
امیرعباس نجفی 0068766009  مدیرعامل
محسن مشایخی 0061898376 (مدیر برنامه برنده باش)
احسان فروزان نژاد 0067040276

این تنها سند قانونی از فعالیت سجاد خواجه علیجانی است و این فرد همه فعالیت هاش رو با عوامل و دوستانش ادامه داده ابتدا بررسی کنیم شرکت هایی که همسرش الهام جبلی در اونها عضوه:

 

در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۷ شرکتی به اسم تجارت مجازی اوکسین ۱۴۰۰۵۴۷۲۳۲۰ توسط شهناز اعظمی 1219345369 و الهام جبلی 0020036515 خریده میشه .

همچنین ۲۵/۳/۱۳۹۸ همسر سجاد خواجه علیجانی خانم الهام جبلی 0020036515 عضوی از شرکای شرکت افکار ایرانیان هوشمند 10320776310 میشه:

در اون تاریخ این اعضا از شرکت خارج شدند:
علی زینت افزا 0451575482
نورا ثابت انصاری 3392144150
رومینا ثابت انصاری 0070682704
حامی خضری 0451680782
محسن مشایخی 0061898376
احسان فروزان نژاد 0067040276
نسترن زینب افرا 0070784477
سید مسیح قریشی 3391824476

و ترکیب نهایی شرکت به این شکل شده:
الهام جبلی 0020036515
رضا خواجه علیجانی 1219317543
معصومه خواجه علیجانی 1219288519

گرداننده برنامه برنده باش شرکت افکار ایرانیان بود و در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ اجراش متوقف شد توجه کنید که در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ هم کاملا به خانواده خواجه علیجانی واگذار شد.

شرکت افکار ایرانیان در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ با این اعضا تاسیس شده:
سید مسیح قریشی 3391824476
رومینا ثابت انصاری 0070682704
و در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ تغییراتی داشته و این اعضا بهش اضافه شدن:

احسان فروزان نژاد 0067040276
محسن مشایخی 0061898376
نورا ثابت انصاری 3392144150

 

 

خروج از نسخه موبایل