سواستفاده از عناوین و عکس با مسئولین

سواستفاده از عناوین و عکس با مسئولین هم یکی دیگه از دردهاست، که امروز به بررسی یکی از این افراد فرصت طلب می پردازیم

داوود مدعی است در ازای دریافت 5 میلیون تومان شما تبدیل به یک انسان معروف می شوید! همچنین هر روز در جلسات مهم با وزیر جوان شرکت می کند!

و در نهایت تصویر خود و وزیر ارتباطات را جهت اعتماد سازی برای قربانی ارسال می کند.

 

  

با کمی بررسی متوجه خواهید شد که تصاویر مربوط به درب اصلی وزارت خونه و اتاق دیدار مردمی وزیر ارتباطات می باشد و حتی شما هم با کمی شانس می توانید وزیر ارتباطات را از نزدیک ملاقات کنید.

پس از بررسی شماره این فرد متوجه یکی از آگهی های فروش کلیه شدیم که شماره این فرد در آن وجود داشت

خروج از نسخه موبایل