خرید و فروش VPN در سوپرمارکت های ایران

این VPN که در تصویر زیر آن را مشاهده میکنید بصورت گسترده در بسیاری از سوپرمارکت های پیدا می شود. متاسفانه مسئولینی که دست به فیلتر زده اند خدمات ضدفیلتر را هم در اختیار برخی افراد جهت ارائه قرار داده اند تا بدین روش مسیر پیشرفت را برای برخی هموار کنند. البته پیشرفتی که به ضرر کاربران می باشد؛ چرا که علاوه بر محدودیت دسترسی، کاربران بایستی هزینه های اضافی جهت دور زدن این محدودیت ها پرداخت کنند. به همین دلیل تنها گروهی که از منفعت این ماجرا بهره مند می شوند صاحبان فیلترینگ هستند.

اگر مجددا نگاهی به نام VPN بیندازید متوجه نام amovpn خواهید شد. اما گرداننده این مجموعه کیست؟

علی مستوفی با مشخصات @Aliamg84 و شماره همراه 0912****483 گرداننده عمو وی پی ان می باشد که متاسفانه مانند بسیاری از افراد مشخص نیست که به کجا و چه افرادی وصل است که به این راحتی کارت های vpn را در سوپرمارکت ها جهت فروش قرار داده است.

تصویر زیر نیز متعلق به ایمیل ارسالی این فرد پس از بررسی مجموعه عمو وی پی ان می باشد.

خروج از نسخه موبایل