سحر تبر یا شبکه فاسد قمار؟ به نظر شما کدام یک فساد بیشتری دارند؟

تصویر سمت راست متعلق به دختری با نام فاطمه خویشوند معروف سحر تبر میباشد و در سمت چپ تصویر سجاد علیخانی ملقب به کک که میلیاردها تومان پول قمار را از شبکه مستقیم بانکی برای مجموعه سایت های قمار حامد شکوری اصل (مالک وبسایت نیتروبت که در انگلیس می باشد) پول شویی می کند را مشاهده می کنید که سند رسمی اقدامات وی را بارها نیز منتشر کرده‌ایم.

اخیراً یکی از این دو نفر به اتهام معاونت در فساد فی الارض تشویش به فساد از طریق تشویق جوانان به اباحه‌گری توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب و تحصیل مال نامشروع به ده سال زندان محکوم شده است به نظر شما این حکم برای کدام یک از این افراد صادر شده است؟

خروج از نسخه موبایل