سینا استوی مزدور پول کثیف و در خدمت گروه های سیاسی

برای سینا استوی ها تفاوتی ندارد که یک روز در خدمت احمدی نژاد یا علیه آن باشد و روز دیگر در خدمت دیکتاتوری عمامه و بر علیه آن سینا استوی در کارنامه خود تشویق به تجمع غیرقانونی هم دارد این فرد همان کلاهبرداری است که مست پولهای کلاهبرداری شت کوین بی آر جی است.

در پیام های زیر به وضوح می بینید که سینا استوی و امثال وی مزدور پول کثیف هستند و هر وقت که بخواهند هامی و هر وقت که نخواهند بر علیه یک فرد یا جبهه می شوند.

 

 

 

خروج از نسخه موبایل