علی اکبر داداشی مالک پروژه کلاهبرداری لیام توکن آزاد شد!

کلاهبردار علی اکبر داداشی آزاد شد!

علی اکبر داداشی که پس از پروژه کلاهبرداری http://liyamtoken.com (لیام توکن) بازداشت شده بود، با تلاش های وکیل و نمایندگان وی که خود از سود بگیران این پروژه کلاهبرداری بودند آزاد شد.

همینطور بخوانید: بررسی پروژه کلاهبرداری لیام توکن

در تیر ماه ۱۴۰۰ بود که نمایندگان کلاهبردار داداشی با دادن وعده بازگشت پول سعی در جلب رضایت شاکیان برای پرونده این کلاهبردار بودند که در نهایت هم موفق شدند.

فایل صوتی زیر مربوط به خبر آزادی علی اکبر داداشی و صحبت های اسماعیل صحتی که به عنوان “نماد شرکت” شناخته می شود، است:

https://webamooz.com/wp-content/uploads/2021/07/audio_2021-07-19_08-56-24.ogg?_=1

 

تا زمانی که سرنوشت یک کلاهبردار در ایران اینطور رقم میخورد نباید انتظار بازداشت افرادی فرزین فردین فرد (از شرکت یونیک فاینانس) که در دبی فعالیت می کنند را داشته باشیم.

تصاویر زیر هم متعلق به صحبت های سودگیران کلاهبرداری های پانزی است که در ازای معرفی زیر مجموعه سود به آنها پرداخت می شود.

خروج از نسخه موبایل