پس از تصویب طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، همراه اول سرویس اینترنت خانواده را معرفی کرد!

پس از تصویب طرح صیانت از کاربران، همراه اول سرویس اینترنت خانواده را معرفی کرد!

اگر در ایران زندگی می کنید و از فضای مجازی استفاده می کنید احتمالا حداقل یک بار نام طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را شنیده‌اید.

طرحی که به ادعای بسیاری از مدافعین آن قرار است از حقوق کاربران در فضای مجازی صیانت کند اما شواهد خلاف این ادعا را نشان می‌دهند.

بلافاصله پس از اینکه نمایندگان مجلس با لغو بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت نکردند، اخباری مبنی بر معرفی سرویس اینترنت خانواده توسط همراه اول منتشر شد. منبع

این خبر از این منظر مهم است که همراه اول کارتل اصلی و مافیای پشت طرح صیانت است و تمامی مواردی که مدافعان طرح صیانت پس از تصویب این طرح و اجرایی شدن آن برای کاربران می خواهند مواردی است که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

خروج از نسخه موبایل