باز شدن درهای رانت به روی انحصاریون با بستن اینترنت به روی مردم!

مومن نسب خواستار جایگزینی ذره‌بین به جای گوگل و کروم شد!

متاسفانه طبق پیش بینی دقیق وب آموز انتهای طرح صیانت بستن اینترنت نیست بلکه باز شدن درهای رانت و پولپاشی برای شبکه انحصاریون است.

ذره‌بین محصول تلاش مجید نوروزی ساکن استرالیا است که برای مردم ایران موتور جستجو می‌سازد. این موتور جستجوگر به ظاهر ایرانی قرار است به زودی بر اساس طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی به جای گوگل مورد استفاده کاربران قرار گیرد.

آدرس توییتر و لینکدین مجید نوروزی:

https://twitter.com/madjidnorouzi

https://www.linkedin.com/in/madjid-norouzi/

ما در وب‌آموز مخالف استفاده از محصولات بومی نیستیم حتی در برخی موارد حمایت هم کردیم اما در نظر داشته باشید که تغییر دادن پوسته موتور جستجوگر گوگل و ارائه آن به عنوان موتور جستجوگر ایرانی به عنوان تولید یک محصول بومی نیست بلکه صرفاً گول زدن حاکمیت و سرگردانی مردم است که باعث می‌شود همه پول‌ها به جیب انحصاریون سرازیر شود.

خروج از نسخه موبایل