اتحادیه‌ خودخوانده کسب‌ و کارهای مجازی

فیلتر وبسایت “وان دی اف”

عباد غفوری مالک پلتفرم “وان دی آف” خبر از فیلتر وب سایت این مجموعه با درخواست ” اتحادیه کسب و کار مجازی” داد! منبع

رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی

رضا الفت نسب از اعضای اتحادیه‌ کسب‌ و کارهای مجازی در توجه عملکرد این اتحادیه خودخوانده نوشت:
“صرفا برای وب سایت هایی که مردم از آنها شکایت کرده و پاسخگو نبوده اند”

در اینصورت شرکت هایی که فعالیت بازاریابی شبکه ای دارند نباید مجوز عضویت در اتحادیه را دریافت کنند یا اگر دریافت کردند در صورت شکایت مردم باید فیلتر شوند که به عنوان نمونه در پرونده کلاهبرداری “بادران گستران” اتحادیه اقدامات کافی و قانونی را انجام نداده است. به نظر میرسد مشکل شکایت مردمی نیست، بلکه حق عضویت اجباری در این انجمن خودخوانده است!

از اصلی ترین دلایل تشکیل این دورهمی ها پولی است که از این طریق به جیب میزنند، نه بهانه مجوز و شکایت مردم! باعث تاسف است که فیلترینگ نیز عامل گردن کشی و قلدری این دورهمی های خودخوانده شده است.

رضا الفت نسب سال 1396 : اگر یک بقالی را بخواهند پلمپ کنند 3 مرتبه به آن اخطار میدهند و بعد اگر مشکل را رفع نکرد پلمپ میکنند اما کسب و کار مجازی اگر باشی بی خبر از همه جا مسدودت میکنند و جلوی نان خوردن این همه آدم و میگیرند

رضا الفت نسب 1400 : لیست فیلترینگ را بدون هشدار و اخطار تکمیل مینماید!

خروج از نسخه موبایل