چرخه زیست کلاهبرداری دسیسه پانزی در ایران

کلاهبرداری دسیسه پانزی چیست؟

چارز پانزی 113 سال پیش با جذب سرمایه مردم از محل سرمایه آنها به مردم سود میداد و در انتها با بازداشت این فرد کلاهبرداری دسیسه پانزی در دنیا متولد شد.

هر مدل جذب سرمایه و پرداخت “سود همیشگی” بازی با سرمایه مردم و کلاهبرداری دسیسه پانزی است. این ادعا میتواند پیش فروش خودرو، سرمایه گذاری مسکن و یا حتی سرمایه گذاری کریپتو و یا هر بهانه دیگری باشد که کلاهبرداران با آن مردم را تشویق به پرداخت پول و جذب سرمایه آنها میکنند.

https://www.webamooz.com/wp-content/uploads/2023/01/IMG_2990.mp4
کلاهبرداری پانزی چیست؟

چرخه کلاهبرداری سرمایه گذاری پانزی در ایران از آغاز تا پایان

بر اساس بررسی پرونده های کلاهبرداری دسیسه پانزی در ایران این پرونده ها روند مشابهی را دنبال میکنند که مال باخته ها باید به آن دقت کنند.

 1. کلاهبردار سرمایه مردم رو با هر بهانه ای جذب میکنه و شروع به پرداخت “سود” میکنه.
  بسته به قدرت جذب سرمایه کلاهبردار میتونه مدتها به مردم “سود” بده (2 سال 3 سال 4 سال…)
 2. پس از مدتی ورودی پول کمتر از خروجی میشه و کاخ کلاهبردار ویران میشه، در این مرحله شبکه کلاهبردار یا متواری میشه یا توسط دستگاه قضایی بازداشت میشه.
 3. سرمایه گذارها گیج شدن! یه سریاشون کلی سود کردن یه سری هم که تازه اومدن نگرانترن گروه اول از گروه دوم میخوان که شکایت نکنن و دولت و قوه قضاییه خودش دزد است و گروه های حمایتی میزنن و راه میفتن و از دستگاه قضایی میخوان که “کارآفرین” مارو چرا گرفتید آزادش کنید به ما “سود” بده.
 4. کلاهبردار “کارآفرین” در بین تشویق سرمایه گذارها آزاد میشه که بره پول مردم و بده کارآفرین به همراه گروه سود گرفته ها تلاش میکنه شکایت ها رو کم کنه و اگر موفق نشه به سرعت متواری میشه!
 5. سرمایه گذارها دو دسته ان:
  • اونا که چندین برابر پولشون رو گرفتن و هیچ وقت دستگاه قضا از حلقومشون “سود” رو نمیکشه بیرون و خوشحال و خندان میرن پی کارشون یا چون مال مردم خوری روشون اثر گذاشته خودشون بنگاه “کارآفرینی” پرداخت “سود” تاسیس میکنن و این بچه زرنگ ها کارو یاد گرفتن!
  • دسته دوم سرمایه گذارانی هستند که امروز دیگه اسمشون “مال باخته” است اینها با پلاکارد درود بر ریس دستگاه قضا و سلام به سران سه قوه در سرما و گرما جلوی قوه قضاییه تجمع میکنن و “هیچ وقت” به پولشون نمیرسن چون پولشون تو حلقوم همون مردمی است که احتمالا کنارشون ایستادن!

خروج از نسخه موبایل