شیخ فرهاد فتحی آخوند حامی مبلغ کلاهبردار

مدتی است که فردی با اسم شیخ فرهاد فتحی در پلتفرم های مختلف درحال جولان دادن با عنوان تولید محتوی انقلابی است!
موضوع از زمانی شروع شد که طلا گلزار اقدام به تبلیغ پروژه کلاهبرداری رویان اینوست از آمریکا بر روی مردم ایران کرد

https://www.webamooz.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_3816.mp4
تبلیغ پروژه کلاهبرداری

در پلتفرم کلاب هاوس اقدام به ارسال هشدار کردیم و از این خانم خواستیم که ضمن برداشتن تبلیغ به مخاطبین خود هشدار دهد. متاسفانه فردی به اسم شیخ فرهاد فتحی که روحانی پر حاشیه ای در کلاب هاوس است مانع مسئولیت پذیر کردن این خانم شد و اقدام به تایید پروژه کلاهبرداری و توهین به وب آموز و مدیر آن کرد.

شیخ فرهاد فتحی همچنان در دفاع از این خانم اتاق دیگری با عنوان “بیشرف” زد و همچنان به لجن پراکنی ادامه داد.

متاسفانه این آخوند برای ارضای امیال دنیوی خود حتی از خدا و قرآن هم خرج کرد، در این ویدیو شیخ فرهاد فتحی که خود را تحصیل کرده سطح چهار حوزه معرفی میکند برای توجیه توهین و هتاکی خود به آیه قرآن استناد میکند!

وی همچنین مجموعه ای از تهمت ها و هتاکی ها را در اینستاگرام خود علیه جرجندی نوشت!

با توجه به صحبت های اخیر طلا گلزار مبنی به دریافت پول بابت حضور در اتاق های کلاب هاوس و تاکید به عدم اعتقاد به قرآن و پیامبر به نظر میرسد این آخوند هوس باز حتی برای حضور طلا گلزار در اتاق های خود مبلغی هم پرداخت کرده است!

https://www.webamooz.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_6279.mp4
اعتراف طلا گلزار به دریافت پول

همزمان ما از فرهاد فتحی در دادگاه ویژه روحانیت طرح شکایت کردیم که ایشان با غیرفعال کردن اینستاگرام خود به راحتی تبرعه شد! و برای طرح اعتراض نیاز به وکیل ویژه دادگاه روحانیت بود که هزینه زیادی داشت و تصمیم گرفته شد مطلب این آخوند شیاد جهت تنویر افکار عمومی مستند شود.

در این پرونده کلاهبرداری مال باخته های زیادی وجود دارند که اقدام به طرح شکایت از گردانندگان کلاهبرداری رویان اینوست و البته مبلغین این کلاهبرداری از جمله طلا گلزار کردند.

شیخ فرهاد فتحی به هر دلیلی به دنبال دیده شدن است و متاسفانه مشخص نیست این فعالیت در کجا قرار است برای بیت المال نقد شود، قبلا در رابطه با حضور این فرد در اتاق هایی با شنوندگان فیک در کلاب هاوس تحقیق کاملی انجام شده است اینجا بخوانید:

شیخ فرهاد فتحی که خود را آخوند کراواتی مینامد حواشی بسیار بیشتری دارد که مشخص نیست چه نهاد و سازمانی مسئول نظارت بر رفتار این افراد است که با ظاهر دین هر روز لطمه بیشتری به اسلام میزنند.

در رابطه با این پرونده مطلب مستند شده کامل را میتوانید در کانال مستندات در کلاب هاوس بخوانید:

https://t.me/farhadfathi_ir

خروج از نسخه موبایل