آموزش کامل متااسپلویت - WMC

دوره جامع کاربری فریمورک متاسپلویت برای متخصصین امنیت و اطلاعات سامانه‌های کامپیوتریmeta

WMC

توضیح:

دوره جامع کاربری فریمورک متاسپلویت برای متخصصین امنیت و اطلاعات سامانه‌های کامپیوتری به شکلی طراحی شده است که تمامی افراد علاقمند به امنیت سامانه‌های کامپیوتری را به صورت سیستماتیک علاوه بر آشنایی با مفاهیم پایه امنیت فناوری اطلاعات به صورت عملی و همچنین نظری (تئوری) آنها را با مباحث مطرح در جامع نفوذگران آشنا کند.


در این دوره یاد خواهید گرفت چگونه با استفاده از فریمورک متاسپلویت به عنوان ابزار اصلی و چندین ابزار جانبی بر روی سامانه‌های کامپیوتری آزمایش نفوذپذیری انجام بدهید. در این پروسه شما جمع‌آوری اطلاعات، مدل‌سازی اطلاعات و اینتلیجنس، کشف آسیب‌پذیری و توسعه اکسپلویت را یاد خواهید گرفت. همچنین در این دوره خواهید آموخت که چگونه می‌توانید با استفاده از زبان روبی و رابط‌های برنامه‌نویسی متاسپلویت برای خود اسکریپت‌هایی به منظور فازینگ و دیگر فعالیت‌های امنیتی و نفوذگری توسعه بدهید.  

ضرورت این دوره:

این دوره در واقع به استفاده از فریمورک متاسپلویت در صنعت ارزیابی امنیت سامانه‌های کامپیوتری می‌پردازد، اما ساختار آن به شکلی تهیه شده است که دانشجوهای الکترونیک، فناوری اطلاعات، مخابرات، شبکه و نرم‌افزار از مفاد آن بتوانند برای پروسه‌های ارزیابی امنیت و توسعه اکسپلویت بهرهمند شوند.

شایان ذکر است، درس فریمورک متاسپلویت پیش نیاز خاصی ندارد و تمامی افراد با اندک دانش برنامه‌نویسی و شبکه می‌توانند از مفاد آن بهرهمند شوند. در این درس به این خواهیم پرداخت که چگونه می‌توانیم از فریمورک متاسپلویت برای کشف آسیب‌پذیری، توسعه کدهای اکسپلویت، ارزیاب نفوذپذیری سامانه‌های کامپیوتری، امنیت شبکه استفاده کنیم. دانشجویان مقطع ارشد، دکتری و پسادکتری رایانه، امنیت رایانه، سخت‌افزار، فناوری اطلاعات و حتی هوش مصنوعی می‌توانند از مفاد آن برای پژوهش‌های خود با محوریت امنیت و توسعه اکسپلویت بهرمند شوند.