سایت های پرداخت

سیاست های پرداخت و قوانین ثبت نام:

با ثبت نام در دوره های وب آموز شما تایید میکنید که قوانین زیر را مطالعه کردید و آن را قبول دارید:

  • پس از ثبت نام در دوره تا ۲۴ بعد فرصت دارید که از کلاس بدون ذکر هیچ دلیلی انصراف دهید و  ۱۰۰% مبلغ پرداختی به شما عودت داده خواهد شد این خود دلیل واضح بر کیفیت دوره های وب آموز است.
  • تمامی کاربران فعال در همه انجمن های فارسی ۱۰% تخفیف خواهند داشت. این تخفیف شامل دوره ای که تخفیف دیگری دارد نمیشود.
  • اگر بیش از ۱ نفر با هم ثبت نام کنید تا ۱۵% تخفیف ثبت نام خواهید داشت . این تخفیف شامل دوره ای که تخفیف دیگری دارد نمیشود.
  • با دسترسی به دوره شما تعهد میدهید که تنها یک کاربر به دوره دسترسی دارد و در صورت تشخیص سیستم به ورود چند کاربر با یک حساب کاربری حساب شما ملغی میشود.
  • تمامی مطالب دوره دارای حق کپی رات میباشند و برای هر کاربر جداگانه تگ میشوند  بنابراین هرگونه رفتار کپی غیرمجاز قابل پیگیری قضایی است.


سخنی با کاربران:

با نگاهی به قیمت های دوره های معرفی شده در سایت و مقایسه این قیمت ها با کیفیت دوره ها و سابقه اساتید دوره میتوان به این پی برد که هدف اصلی سایت وب آموز صرفا کسب درآمد آموزشی نیست و به دنبال بلوغ فرهنگ آموزش مجازی و ارائه راهکار فرصت آموزش برابر برای همه علاقه مندان در بخش آموزش های امنیت است.آخرین تغییر: یکشنبه، 29 اسفند 1395، 4:23 صبح