درباره ما

وب آموز در سال ۱۳۹۱ با آدرس webamooz.ir توسط محمد جرجندی و با همکاری گروهی از فعالین اینترنتی آغاز به کار کرد . ما بر این باوریم که آموزش مجازی تنها راه برقراری فرصت‌های برابر آموزشی است.

* تیرماه ۱۳۹۸ سیاست وب آموز به دلیل مهاجرت تغییر کرد.


آخرین تغییر: دوشنبه، 17 تیر 1398، 5:12 صبح