وب سایت دبیان جهت دانلود آخرین نسخه توزیع دبیان

وب سایت دبیان جهت دانلود آخرین نسخه توزیع دبیان

برای باز کردن منبع روی https://www.debian.org/distrib/ کلیک کنید.