ایرانسل

مرتضی قلمبر دزفولی پسر مدیرعامل ایرانسل علیرضا قلمبر دزفولی و مجری رانتِ انحصاری
ارزش افزوده

مرتضی قلمبر دزفولی پسر مدیرعامل ایرانسل علیرضا قلمبر دزفولی و مجری رانتِ انحصاری

مرتضی قلمبر دزفولی نامی که در روند تخلفات شرکت‌های ارزش افزوده، جنجال‌آفرین شد، کیست؟ مرتضی قلمبر دزفولی رئیس هیات مدیره…
دکمه بازگشت به بالا