دسته بندی نشده

شنونده فیک در اتاق های سیاسی کلاب هاوس کجا فاکتور میشود؟

ماجرای بررسی شنوندگان فیک کلاب هاوس از کجا شروع شد؟

محتوا پنهان

مدتی است که شبکه ای از فروشندگان شنونده جعلی Fake audience درحال برگزاری اتاق های سیاسی در پلتفرم کلاب هاوس هستد. در ادامه برخی از این اتاق ها را بررسی میکنیم.

نمونه اول: اتاق «مناظره با اکبر خوشکوشک با مخالفان و انتقاد کنندگان جمهوری اسلامی»

اتاق (room) با عنوان: “مناظره با اکبر خوشکوشک با مخالفان و انتقاد کنندگان جمهوری اسلامی” – آدرس – کد اتاق m2QAYGk1 – این اتاق زیر هاوس HIGH CLUB 1 به تاریخ March 3, 2023 اجرا شده است.

با بررسی اولیه مشخص شد که بخش عمده شنونده‌های این اتاق، در تاریخ Sep 28, 2020 و Sep 29,2020 عضو کلاب هاوس شده اند و همگی عضو کلاب GEM و Black House هستند.

ویدئوی بخشی از اتاق «مناظره با اکبر خوشکوشک با مخالفان و انتقاد کنندگان جمهوری اسلامی». به تاریخ عضویت و کلاب‌های افراد دقت کنید.

کلاب هاوس اجازه استخراج اطلاعات کاربران را به راحتی به ما نمیدهد و محدودیت دارد. از این اتاق تعداد ۵۳۷ شنونده و کاربر استخراج شد. فایل CSV اینجا قابل دریافت است.

گراف پراکندگی تاریخ عضویت کاربران حاضر در اتاق
گراف پراکندگی تاریخ عضویت کاربران حاضر در اتاق «مناظره با اکبر خوشکوشک با مخالفان و انتقاد کنندگان جمهوری اسلامی»

با بررسی اطلاعات بدست آمده به وضوح می‌توان دید که بخش عمده افراد حاضر در اتاق تاریخ عضویت یکسانی دارند که نشان دهنده عضویت گروهی (فله‌ای) این کاربران است. این کاربران با هدف برای بالا رفتن آمار شنوندگان اتاق فیک و جعلی ایجاد شده‌اند.

گراف های دیگر نشان میدهد که اکثر این اعضا طبق بررسی اولیه عضو کلاب GEM و Black House هستند

نمونه دوم: اتاق «حلق آویز کردن موافقین نظام آری اعدام مخالفین نظام نه؟»

نام اتاق: “حلق آویز کردن موافقین نظام آری اعدام مخالفین نظام نه ؟” – کد xB4Zal8Z – آدرس

مدیران: شیخ فرهاد فتحی – آرمین نجفیان – معین زمانی

به دلیل محدودیت های کلاب هاوس 1371 شنونده از این اتاق استخراج و بررسی شده است.

ویدیو بررسی شنونده‌های فیک اتاق (به تاریخ عضویت و همچنین کلاب‌های عضو شده دقت کنید):

ویدیو از اتاق «حلق آویز کردن موافقین نظام آری اعدام مخالفین نظام نه؟» با آدینس فیک. به تاریخ عضویت و کلاب‌های افراد شرکت‌کننده دقت کنید.

مشخصا بخش عمده شنوندگان اتاق فیک هستند (عضویت گروهی در یک تاریخ خاص).

طی چند روز در تاریخ سپتامبر 2020 این اعضا فله ای عضو کلاب هاوس شده اند

پراکندگی اعضا و کلاب‌های اول و دومی که شرکت‌کنندگان در این اتاق عضو هستند.

تصویر سمت چپ: گراف پراکندگی کلاب اول اعضای شرکت کننده در این اتاق.
همانطور که در این گراف می‌بینید؛ کلاب اولی که اکثر اعضای این اتاق در آن عضو هستند، یا کلاب GEM است، یا کلاب Just Gamer.

تصویر سمت راست: گراف پراکندگی کلاب دوم اعضای شرکت کننده در این اتاق.
همانطور که در این تصویر نیز می‌بینید؛ اکثر افراد در این اتاق به عنوان دومین کلاب، عضو یکی از کلاب‌های Just Gamer یا فرزندان ایران شده‌اند.

نمونه سوم: اتاق «فوری: ابراهیم رئیسی،رئیس بانک مرکزی را برکنار‌کرد #دلار»

نام اتاق: “فوری: ابراهیم رئیسی،رئیس بانک مرکزی را برکنار‌کرد#دلار” با کد mJzO5ApV.

به علت محدودیت های کلاب هاوس 1988 شنونده از اتاق بررسی شد.

پیش‌نمایش برخی مدیران و افراد روی استیج در اتاق «فوری: ابراهیم رئیسی،رئیس بانک مرکزی را برکنار‌کرد #دلار»
پیش‌نمایش برخی مدیران و افراد روی استیج در اتاق «فوری: ابراهیم رئیسی،رئیس بانک مرکزی را برکنار‌کرد #دلار»
گراف تاریخ عضو شدن، و کلاب‌های اعضای بررسی شده که در اتاق «فوری: ابراهیم رئیسی، رئیس بانک مرکزی را برکنار‌ کرد #دلار» حضور داشتند.
گراف تاریخ عضو شدن، و کلاب‌های اعضای بررسی شده که در اتاق «فوری: ابراهیم رئیسی، رئیس بانک مرکزی را برکنار‌ کرد #دلار» حضور داشتند.

نمونه چهارم: اتاق «مهم افشای فایل پخش شده از دکتر محمد جواد ظریف»

نام اتاق: «مهم افشای فایل پخش شده از دکتر محمد جواد ظریف» – با کد P9v1j4Ld – آدرس

تصویر اتاق از سایت کلاب هاوس (مهم افشای فایل پخش شده از دکتر محمد جواد ظریف)
تصویر اتاق از سایت کلاب هاوس

به علت محدودیت های کلاب هاوس 1231 شنونده از اتاق بررسی شد. در اتاق پروفایل محمد جواد ظریف (وزیر امور خارجه دولت یازدهم جمهوری اسلامی) جعلی است.

گراف پراکندگی تاریخ عضویت کاربران شرکت کننده در اتاق «مهم افشای فایل پخش شده از دکتر محمد جواد ظریف»
گراف پراکندگی تاریخ عضویت کاربران شرکت کننده در اتاق «مهم افشای فایل پخش شده از دکتر محمد جواد ظریف»

اکثر شنوندگان این اتاق هم فیک (جعلی) هستند و روند سابق را پیروی میکنند، همگی در تاریخ 18 و 19 سپتامبر 2022 عضو کلاب هاوس شده اند و عضو کلاب GEM، Just Gamer و 𝐁 𝐚 𝐑 𝐨 𝐁 𝐚 𝐗 هستند.

نمونه پنجم: اتاق «مناظره (جلالی و بهشتی) آینده‌ی جنبش‌های مردمی در ایران»

نام اتاق: مناظره (جلالی و بهشتی) آینده‌ی جنبش های مردمی در ایران – کد M6EzvEdz – آدرس

گراف پراکندگی تاریخ عضویت کاربرانی که در اتاق «مناظره (جلالی و بهشتی) آینده‌ی جنبش های مردمی در ایران» شرکت کرده‌اند.
گراف پراکندگی تاریخ عضویت کاربرانی که در اتاق «مناظره (جلالی و بهشتی) آینده‌ی جنبش های مردمی در ایران» شرکت کرده‌اند.

این اتاق هم شامل شنونده فیک است.

نمونه ششم: اتاق «برنامه براندازان برای بهبود وضعیت ایران چیست؟»

نام اتاق: «برنامه براندازان برای بهبود وضعیت ایران چیست؟» – کد M4GzrDOK – آدرس

پیش نمایش اتاق و برخی مدیران و شرکت کنندگان اتاق برنامه براندازان برای بهبود وضعیت ایران چیست؟
پیش نمایش اتاق و برخی مدیران و شرکت کنندگان این اتاق
گراف پراکندگی تاریخ عضویت کاربران شرکت کننده در اتاق برنامه براندازان برای بهبود وضعیت ایران چیست؟
گراف پراکندگی تاریخ عضویت کاربرانِ شرکت کننده در این اتاق

این اتاق هم شامل شنونده فیک است.

نمونه هفتم: اتاق «وکالت به قانون اساسی در مقابل وکالت به شاهزاده یا هر فرد دیگر!»

نام اتاق: وکالت به قانون اساسی در مقابل وکالت به شاهزاده یاهرفرددیگر! – کد M8K6BqRw – آدرس

پیشنمایش اتاق «وکالت به قانون اساسی در مقابل وکالت به شاهزاده یا هر فرد دیگر!»
گراف پراکندگی تاریخ عضویت کاربران شرکت کننده در اتاق «وکالت به قانون اساسی در مقابل وکالت به شاهزاده یا هر فرد دیگر!»
گراف پراکندگی تاریخ عضویت کاربران در اتاق «وکالت به قانون اساسی در مقابل وکالت به شاهزاده یا هر فرد دیگر!»

این اتاق هم شامل شنونده فیک است.

نمونه هشتم: اتاق «برنامه شاهزاده پهلوی برای بعد از جمع آوری آرای وکالت چیست؟»

نام اتاق: برنامه شاهزاده پهلوی برای بعداز جمع آوری آرای وکالت چیست؟ – کد mZrpqXKk – آدرس

پیش نمایش اتاق برنامه شاهزاده پهلوی برای بعد از جمع آوری آرای وکالت چیست؟
پیش نمایش اتاق برنامه شاهزاده پهلوی برای بعد از جمع آوری آرای وکالت چیست؟
گراف پراکندگی تاریخ عضویت کاربرانِ شرکت کننده در اتاق «برنامه شاهزاده پهلوی برای بعد از جمع آوری آرای وکالت چیست؟»
گراف پراکندگی تاریخ عضویت کاربرانِ شرکت کننده در اتاق «برنامه شاهزاده پهلوی برای بعد از جمع آوری آرای وکالت چیست؟»

این اتاق هم شامل شنونده فیک است.

نمونه نهم: اتاق «جمهورى اسلامى با دلار۵۰ تومانی تا کجا ادامه خواهد داد .!؟»

نام اتاق: جمهورى اسلامى با دلار۵۰ تومانی تا کجا ادامه خواهد داد .!؟ – کد xo2VNN2K – آدرس

پیشنمایش اتاق «جمهورى اسلامى با دلار۵۰ تومانی تا کجا ادامه خواهد داد .!؟»
گراف پراکندگی تاریخ عضویت کاربرانِ شرکت کننده در اتاق «جمهورى اسلامى با دلار۵۰ تومانی تا کجا ادامه خواهد داد .!؟»
گراف پراکندگی تاریخ عضویت کاربرانِ شرکت کننده در اتاق «جمهورى اسلامى با دلار۵۰ تومانی تا کجا ادامه خواهد داد .!؟»

این اتاق هم شامل شنونده فیک است، حجم اکانت های فیک که از این اتاق استخراج شده است بیشتر از برخی از اتاق‌های نمونه‌های دیگر است. این مورد به دلیل آن است که در زمان استخراج اکانت‌ها، هنوز بخش عمده این حساب‌ها از اتاق خارج نشده بودند.

نمونه دهم: اتاق «زمستان۵۷: انقلاب اسلامی یا کودتای روسی-درباری!»

نام اتاق: «زمستان۵۷: انقلاب اسلامی یا کودتای روسی-درباری!» – کد xew70bEG – آدرس

افراد سخنران در اتاق زمستان۵۷: انقلاب اسلامی یا کودتای روسی-درباری!

تعداد 1398 شنونده از این اتاق استخراج شد.

گراف پراکندگی تاریخ عضویت افراد شرکت‌کننده در اتاق «زمستان۵۷: انقلاب اسلامی یا کودتای روسی-درباری!»
گراف پراکندگی تاریخ عضویت افراد شرکت‌کننده در اتاق «زمستان۵۷: انقلاب اسلامی یا کودتای روسی-درباری!»

این اتاق هم شامل شنونده فیک است.

نمونه یازدهم: اتاق «یادبودی از اعدامی هاوجانباختگان هواپیما ۷۵۲ اوکراین»

نام اتاق: «یادبودی از اعدامی‌ها و جانباختگان هواپیما ۷۵۲ اوکراین» – کد MK32LgeW – آدرس

سخنرانان اتاق «یادبودی از اعدامی‌ها و جانباختگان هواپیما ۷۵۲ اوکراین»
سخنرانان اتاق «یادبودی از اعدامی‌ها و جانباختگان هواپیما ۷۵۲ اوکراین»

تعداد 370 شنونده از این اتاق استخراج شد.

نمودار پراکندگی تاریخ عضویت افراد شرکت‌کننده از اتاق «یادبودی از اعدامی‌ها و جانباختگان هواپیما ۷۵۲ اوکراین»

این اتاق هم شامل شنونده فیک است.

نمونه دوازدهم: اتاق «اعدام پشت اعدام هدف از حکم اعدام ترساندن معترضین هست؟»

نام اتاق: «اعدام پشت اعدام هدف از حکم اعدام ترساندن معترضین هست ؟» – کد PG4j2Y7D – آدرس

برخی سخنرانان و شرکت کنندگان در اتاق «اعدام پشت اعدام هدف از حکم اعدام ترساندن معترضین هست؟»
برخی سخنرانان و شرکت کنندگان در اتاق «اعدام پشت اعدام هدف از حکم اعدام ترساندن معترضین هست؟»

تعداد 1760 شنونده از این اتاق استخراج شد.

نمودار پراکندگی تاریخ عضویت افراد شرکت کننده در اتاق «اعدام پشت اعدام هدف از حکم اعدام ترساندن معترضین هست؟»
نمودار پراکندگی تاریخ عضویت افراد شرکت کننده در اتاق «اعدام پشت اعدام هدف از حکم اعدام ترساندن معترضین هست؟»

این اتاق هم شامل شنونده فیک است.

نمونه سیزدهم: اتاق «مناظره: هاتف صالحی و رمضان منجزی (راه های برون رفت از مشکلات)»

نام اتاق: «مناظره: هاتف صالحی و رمضان منجزی (راه های برون رفت از مشکلات)» – کد xLAo4edV – آدرس

پیشنمایش اتاق «مناظره: هاتف صالحی و رمضان منجزی (راه های برون رفت از مشکلات)»
پیشنمایش اتاق «مناظره: هاتف صالحی و رمضان منجزی (راه های برون رفت از مشکلات)»

تعداد 1530 شنونده از این اتاق استخراج شد.

نمودار پراکندگی تاریخ عضویت افراد شرکت کننده در اتاق «مناظره: هاتف صالحی و رمضان منجزی (راه های برون رفت از مشکلات)»
نمودار پراکندگی تاریخ عضویت افراد شرکت کننده در اتاق «مناظره: هاتف صالحی و رمضان منجزی (راه های برون رفت از مشکلات)»

این اتاق هم شامل شنونده فیک است.

نمونه چهاردهم: اتاق «گفتگو کامل اقتصاد آنلاین با محمود احمدی نژاد»

نام اتاق: «گفتگو کامل اقتصاد آنلاین با محمود احمدی نژاد» – کد PYnaRoWd – آدرس

پیشنمایش اتاق «گفتگو کامل اقتصاد آنلاین با محمود احمدی نژاد»

تعداد 798 شنونده از این اتاق استخراج شد.

نمودار تاریخ عضویت افراد شرکت کننده در اتاق «گفتگو کامل اقتصاد آنلاین با محمود احمدی نژاد»
نمودار تاریخ عضویت افراد شرکت کننده در اتاق «گفتگو کامل اقتصاد آنلاین با محمود احمدی نژاد»

با بررسی نمودار مشخص میشود که این اتاق دو گروه شنونده فیک داشته است.

دیگر اتاق های اجرا شده توسط این شبکه که به زودی بررسی خواهند شد.

هزینه کاربران فیک این اتاق‌ها چقدر است؟

در انتها برای اینکه بدانیم برای گرداندن این اتاق‌ها چقدر پول خرج می‌شود، از یکی از فروشندگان استعلام قیمت گرفتیم:

قیمت برای ۲۰۰۰ شنونده فیک، ۵۰ میلیون تومان است! فروشنده به شما پنل تحویل خواهد داد و شما می‌توانید این شنوندگان را به هر اتاقی که راه اندازی کردید سرازیر کنید!

افرادی با نام‌های «آرمین نجفیان» و «معین زمانی» مالکین کلاب‌ها و گردانندگان اصلی این اتاق‌ها هستند.

نتیجه‌گیری و سخن پایانی:

مشخص نیست چرا کلاب هاوس مکانیزم بهتری برای برخورد با این سودجویان ندارد، اینکه هدف این سودجویان کنترل جریان سیاسی کلاب هاوس و جذب فعالین و مخاطبین کلاب هاوس با اهداف سیاسی است یا تنها هدف مالی را دنبال می‌کنند مشخص نیست.

این گزارش به صورت انگلیسی برای کلاب هاوس ارسال خواهد شد.
این گزارش بدون اطلاع قبلی بروز خواهد شد و اتاق های بیشتری بررسی خواهند شد.

لینک کوتاه : webamooz.com/?p=29976

نوشته های مشابه

۳ دیدگاه

  1. سلام
    چطور پنل برای مدیریت کاربران فیک ایجاد میکنن؟ مگر کلاب هاوس api ارایه کرده؟
    داده های موجود در این متن بصورت چشمی از شنوندگان استخراج شده یا باز هم ابزار فنی براش وجود داره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا